عضویت شرکت پیشگام پالایش فرس در انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران

پایان پروژه ساخت مخازن ذخیره گازوئیل برای شرکت فولاد غرب آسیا

ضیافت امضای قرارداد بین گروه صنعتی پتروفرس با کشور نیجریه

بازدید تیم نیجریه‌ای از کارخانه‌های پیشگام سامان فرس و پیشگام پالایش فرس

پروژه رو به اتمام مخازن ذخیره فولاد غرب آسیا

خرید و نصب دستگاه بوم ستون و اضافه نمودن به قابلیت‌ها و توانایی‌های شرکت

جلسه داخلی

ساخت پکیج قطعات داخلی وکیوم روتاری درام فیلتر برای شرکت پالایش نفت آفتاب

مینی ریفاینری جهت واحد تقطیر تحت خلاء با روش فیلم نازک به همراه واحد مخازن ذخیره برای شرکت جهان پالایش آرمان

بازگشت